Docenten

Het Jazz Project voor basisscholen

Wilt u ook met uw klas deelnemen aan het  Jazz Project?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP

Lesmateriaal

Neemt u met uw leerlingen deel aan het project? Dan ontvangt u van ons 7 weken vóór de eindpresentatie het (digitale) lesmateriaal met bijbehorende beeld- en geluidsfragmenten.

NB: we gaan ervan uit dat u in het bezit bent van een digibord en acceptabele geluidsversterking om het beeld- en geluidsmateriaal optimaal te kunnen waarnemen.

 

Kerndoelen

Aansluiting bij de culturele vermogens, kerndoelen en doorlopende leerlijn cultuureducatie

Het lesmateriaal van dit project biedt lessuggesties voor activiteiten gericht op de ontwikkeling van de culturele vermogens, zoals u deze ook kunt terugvinden op de handige gekleurde vermogenskaarten op de site van Cultuurwinkel Breda:

Deze vermogens leiden tot leeropbrengsten binnen de kerndoelen 54, 55 en 56. Zie ook het basismodel.

Lesbrief voor docenten
Voor een nadere toelichting op het jazzproject, kunt u de lesbrief HIER downloaden.

Aanmelden
Aanmelden kan via de Cultuurwinkel Breda of rechtsstreeks via info@jazzproject.nl

 

Na inloggen vindt u de beeld- en geluidsfragmenten die behoren bij het docentenboek.
Uw persoonlijke code ontvangt u op de bijgevoegde brief bij overhandiging van het lesmateriaal.

INLOG DOCENTEN